Zapraszamy do uczestnictwa w XI Konferencji Naukowo Technicznej

„Diagnostyka materiałów polimerowych" 2023

14-21 stycznia 2023 Malè, Włochy


Patronat nad konferencją


JM Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
JM Rektor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy przemysłowi konferencji


Shim-pol
EC TEST Systems Sp. z o.o.


Organizatorzy


Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki ŚląskiejWydział Mechaniczno-Elektryczny
Akademii Marynarki Wojennej


Diagnostyka Materiałów Polimerowych 2023 - Diagnostics of Polymeric Materials 2023